Ngày giờ tốt - trung bình tháng 5 - Ất Mùi

NGÀY TỐT

04/5.Bính dần
19/06.T6

-Sao tốt: THIÊN ĐỨC HỢP, TAM HỢP, thiên hỷ, ích hậu, mẫu thương, thiên mã, SÁT CỐNG, NGUYỆT ĐỨC, THIÊN QUÝ, THIÊN ÂN
-Sao xấu: Hoàng sa, bạch hổ, lôi công, thổ cấm, ly sàng , cô thần

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h; 19-21h.

08/5.Canh ngọ
23/06.T3

-Sao tốt: Thiên quan, mãn đức tinh, quan nhật, NHÂN CHUYÊN, thiên phúc, tuế đức
-Sao xấu: Thổ phủ, thiên ôn, nguyệt yếm, ly sàng, nguyệt kiến, nguyệt hình

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h.

17/5.Kỷ mão
02/07.T5

-Sao tốt: NGỌC ĐƯỜNG, thiên thành, u vi tinh, tục thế, mẫu thương, NHÂN CHUYÊN , THIÊN ÂN, THIÊN THỤY
-Sao xấu: Địa phá, hỏa tai, ngũ quỷ, cửu không, băng tiêu, hà khôi, vãng vong, lỗ ban sát

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h.

NGÀY TRUNG BÌNH

01/5.Quý hợi
16/06.T3

-Sao tốt: THIÊN ĐỨC, NGŨ PHÚ, phúc sinh , ngũ hợp
-Sao xấu: KiẾP SÁT, chu tước, không phòng, trùng phục

- Giờ tốt:  1-3h; 7-9h; 11-13h; 13-15h; 19-21h; 21-23h.

09/5.Tân mùi
24/06.T4

-Sao tốt: LỤC HỢP, NGUYỆT ĐỨC HỢP
-Sao xấu: Câu trận, phủ đầu sát, tam tang

- Giờ tốt: 3-5h; 5-7h; 9-11h; 15-17h; 19-21h; 21-23h.

12/5.Giáp tuất
27/06.T7

-Sao tốt: TAM HỢP, phổ hộ, nguyệt giải
-Sao xấu: ĐẠI HAO, quỷ khốc

- Giờ tốt: 3-5h; 7-9h; 9-11h; 15-17h; 17-19h; 21-23h.

16/5.Mậu dần
01/07.T4

-Sao tốt: THIÊN ĐỨC HỢP, TAM HỢP, thiên hỷ, ích hậu, mẫu thương, thiên mã, NGUYỆT ÂN, THIÊN THỤY
-Sao xấu: Hoàng sa, bạch hổ, lôi công, thổ cấm, ly sàng , cô thần, ly sào

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h; 19-21h.

20/5.Nhâm ngọ
05/07.CN

-Sao tốt: Thiên quan, mãn đức tinh, quan nhật, thiên phúc, nguyệt không, THIÊN ÂN
-Sao xấu: Thổ phủ, thiên ôn, nguyệt yếm, ly sàng, nguyệt kiến, nguyệt hình , hỏa tinh

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h.

25/5.Đinh hợi
10/07.T6

-Sao tốt: TAM HỢP, MINH ĐƯỜNG, nguyệt tài, âm đức, mãn đức tinh, NHÂN CHUYÊN, THIÊN QUÝ
-Sao xấu: ĐẠI HAO, nhân cách, lôi công

- Giờ tốt: 1-3h; 7-9h; 11-13h; 13-15h; 19-21h; 21-23h.

28/5.Canh dần
13/07.T2

-Sao tốt: NGŨ PHÚ, thiên tài, hoạt diệu, mẫu thương, nguyệt không, THIÊN THỤY, tuế đức
-Sao xấu: Tội chí, thổ cấm, ly sàng , hỏa tinh

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h; 19-21h.

29/5.Tân mão
14/07.T3

-Sao tốt: TAM HỢP, HOÀNG ÂN, KIM ĐƯỜNG, thiên hỷ, địa tài, kính tâm, mẫu thương, NGUYỆT ÂN
-Sao xấu: Thiên hỏa, cô thần, lỗ ban sát, thiên ngục , ly sào

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h.

 

Anh Quyền

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK