Bản vẽ Phong thủy

Nhà hướng Nam (196 độ)
Ngôi nhà hướng Nam (196 độ). Gia chủ: 1984 - cung Đoài. Xây dựng năm 2013.
24/03/14 09:41| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator


Nhà hướng Nam (165 độ)
Ngôi nhà hướng Nam (165 độ). Gia chủ: 1949 - cung Càn. Xây dựng năm 2014.
24/03/14 09:19| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator


Nhà hướng Tây bắc (330 độ)
Nhà hướng Tây bắc (330 độ). Gia chủ: 1965 - cung Cấn. Xây dựng: 25/02/2014.
21/03/14 10:29| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator


Nhà hướng Bắc (3 độ)
Nhà hướng Bắc (3 độ). Gia chủ: 1963 - cung Khảm. Xây dựng: 25/02/2014.
21/03/14 10:18| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator


Nhà hướng Đông nam (126 độ)
Nhà hướng Đông nam (126 độ) Gia chủ: 1970 - cung Chấn Xây dựng: 25/02/2014
21/03/14 10:10| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator


Nhà hướng Tây nam (209 độ)
Nhà hướng Tây nam (209 độ) Gia chủ: 1979 - cung Chấn Xây dựng: 25/02/2014
21/03/14 10:04| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator


Nhà hướng Tây nam (240 độ)
Ngôi nhà hướng Tây nam (240 độ). Gia chủ: 1971. Xây dựng ngày: 09/03/2014
20/03/14 09:01| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator


Nhà hướng Đông Bắc (30 độ)
Ngôi nhà Hướng Đông bắc (30 độ). Gia chủ: 1986 (cung Khôn). Xây dựng ngày: 09/03/2014
20/03/14 08:52| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator


Nhà hướng Tây (270 độ)
Ngôi nhà hướng Tây (270 độ). Gia chủ: 1986 (cung Khôn) Xây dựng ngày: 09/03/2014
20/03/14 08:47| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator


Nhà hướng Đông Nam (129 độ)
Ngôi nhà hướng Đông Nam (129 độ. Gia chủ: 1978 (cung Tốn. Xây dựng ngày: 09/03/2014.
20/03/14 08:37| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator

Trang12

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK