Ngày giờ tốt và trung bình tháng giêng - Ất Mùi

Ngày giờ tốt và trung bình tháng giêng - Ất Mùi

Ngày tốt

02/1.Đinh mão
20/02.T6

-Sao tốt: SÁT CỐNG, THIÊN ĐỨC, THIÊN ÂN
-Sao xấu: Chu tước, nguyệt kiến chuyển sát

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h

06/1.Tân mùi
24/02.T3

-Sao tốt: NGỌC ĐƯỜNG, thiên thành, kính tâm,

NHÂN CHUYÊN, NGUYỆT ĐỨC HỢP
-Sao xấu: Thiên ôn

- Giờ tốt: 3-5h; 5-7h; 9-11h; 15-17h; 19-21h; 21-23h

11/1.Bính tý
01/03.CN

-Sao tốt: Sinh khí, THANH LONG, ích hậu, mẫu thương, đại hồng sa, SÁT CỐNG, NGUYỆT ĐỨC, NGUYỆT ÂN
-Sao xấu: Thiên hỏa, phi ma sát, lỗ ban sát, không phòng, thiên ngục

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h

19/1.Giáp thân
09/03.T2

-Sao tốt: THIÊN ĐỨC, GIẢI THẦN, YẾN YÊN, nguyệt giải, thiên mã, SÁT CỐNG, NGUYỆT ĐỨC, THIÊN QUÝ
-Sao xấu: KiẾP SÁT, bạch hổ

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h, 19-21h

 

Ngày trung bình

01/1.Bính dần
19/02.T5

-Sao tốt: YẾN YÊN, mãn đức tinh, phúc hậu, Thiên Xá, NGUYỆT ĐỨC, NGUYỆT ÂN, THIÊN ÂN
-Sao xấu: Thổ phủ, lục bất thành, vãng vong, lôi công

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h, 19-21h

08/1.Quý dậu
26/02.T5

-Sao tốt: Phúc sinh, cát khánh, âm đức
-Sao xấu: Thiên lại, hoang vu, nhân cách, huyền vũ, ly sàng

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h

10/1.Ất hợi
28/02.T7

-Sao tốt: NGŨ PHÚ, LỤC HỢP, thánh tâm, u vi tinh, mẫu thương, THIÊN QUÝ
-Sao xấu: KiẾP SÁT, địa phá, hà khôi, câu trận, thổ ôn

- Giờ tốt: 1-3h; 7-9h; 11-13h; 13-15h; 19-21h; 21-23h

12/1.Đinh sửu
02/03.T2

-Sao tốt: MINH ĐƯỜNG, tục thế, đại hồng sa, tuế hợp, TRỰC TINH,THIÊN ĐỨC
-Sao xấu: Hoang vu, địa tặc, hỏa tai, tứ thời cô quả, nguyệt hư , cửu thổ quỷ

- Giờ tốt: 3-5h; 5-7h; 9-11h; 15-17h; 19-21h; 21-23h

17/1.Nhâm ngọ
07/03.T7

-Sao tốt: Thiên tài, ích hậu, dân nhật, thời đức , THIÊN ÂN
-Sao xấu: Thiên lại, tiểu hao, lục bất thành, hà khôi , hỏa tinh

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h

21/1.Bính tuất
11/03.T4

-Sao tốt: LỤC HỢP, minh tinh, hoạt diệu
-Sao xấu: Thiên ôn, nguyệt hư, quỷ khốc

- Giờ tốt: 3-5h; 7-9h; 9-11h; 15-17h; 17-19h; 21-23h

24/1.Kỷ sửu
14/03.T7

-Sao tốt: HOÀNG ÂN, sinh khí, đại hồng sa, kính tâm, NGUYỆT ĐỨC HỢP
-Sao xấu: hoang vu, cửu không, câu trận, tứ thời cô quả , ly sào

- Giờ tốt: 3-5h; 5-7h; 9-11h; 15-17h; 19-21h; 21-23h

25/1.Canh dần
15/03.CN

-Sao tốt: NGŨ PHÚ, THANH LONG, cát khánh, phổ hộ, phúc hậu, Thiên Xá, nguyệt không, THIÊN THỤY, tuế đức
-Sao xấu: Hoàng sa, ngũ quỷ

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h, 19-21h

 

Anh Quyền

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK