Tục Bán khoán

Tục Bán khoán

Trong quan niệm và ứng dụng năng lượng trường sinh học văn hóa cổ phương đông có tục bán khoán.

Trong quan niệm và ứng dụng năng lượng trường sinh học văn hóa cổ phương đông có tục bán khoán.

Một phương thuật để bảo vệ con trẻ, nghĩa là bán con cho Thần Phật, nhất là khi đứa trẻ sinh vào những giờ khó nuôi như Kim xà thiết tỏa, quan sát, tướng quân hay dạ đề…

Trẻ thường được cha mẹ bán khoán cho Đức ông, đức phật, đức Ngọc Đế, đức Trần Triều đại vương, đức Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng), đức Chử Đồng Tử, đức Tản Viên Sơn Thần, đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh……….
Con người trần tục có thể bị tà ma theo dõi ám ảnh, nhưng con Thần, Phật tà ma phải kiêng sợ. Thực chất là xin năng lượng giao cảm ở đình đền chùa phủ để bảo vệ con người.

Khi đã bán khoán rồi thì đứa trẻ là con nuôi vị Thần hoặc Phật tại các điện, chùa , đền phủ…mà cha mẹ đứa trẻ đem bán khoán.

Việc bán khoán cũng cần những tuân thủ nghiêm ngặt những lễ nghi riêng., chẳng hạn đồ lễ cúng ngoài hương, hoa, trầu, cau, trái quả, đăng, trà, tửu… còn có những đồ lễ khác cho phù hợp với quy định yêu cầu nơi đến làm lễ. Ở đây sẵn có thầy cúng để nhờ viết một lá sớ xin bán khoán đứa bé và một tờ khoán thành hai bản. Tờ khoán này như tờ văn tự bán con cho Thần Phật, có dấu của đền chùa.

 Hết thời gian bán khoán thì lại mang Tờ khoán đó đến nơi trước kia làm lễ bán khoán để chuộc về và hóa tại đó, hiện nay sớ khoán làm bằng chất liệu mới trên vải lụa …Tờ khoán có mang ấn biểu tượng của Thần hoặc Phật. Kể từ ngày bán khoán đứa trẻ sẽ theo họ Thần Phật. Bán cho cửa đền thờ đức Hưng Đạo  Đại Vương đứa trẻ mang họ Trần, bán cho chùa, đứa trẻ lấy họ Mầu, hay ở Đền Độc Cước thì mang họ Chu...

THỜI ĐIỂM BÁN KHOÁN

Có quan niệm:  Tùy thuộc vào khoảng thời gian đứa trẻ có những biểu hiện tai ương bệnh tật như ốm đau sài đẹn liên miên; khóc quấy, biếng ăn liên tục;… Bởi vậy có đứa trẻ bán khoán từ khi thôi nôi, có đứa thì năm 3-4-5 tuổi, cá biệt có những trường hợp trên 10 tuổi vẫn bán khoán.
Trong thời gian bán khoán thì đứa trẻ là con nhà ông Thánh, ông Phật, nhờ đó mà có sự độ trợ từ siêu hình, được miễn truy hồn theo luật quy định, đứa trẻ sẽ được bản mệnh vững vàng, việc nuôi nấng chăm sóc cũng vì thế mà dễ dàng thuận lợi khác hẳn với lúc chưa bán khoán.
Tuy nhiên việc bán khoán không phải mọi trường hợp đều có kết quả tốt, cũng có những trường hợp mặc dù trẻ đã bán khoán nhưng vẫn không tồn tại quá 24 tuổi. Điều này là do nghiệp chướng bản thân đứa trẻ đó quá nặng hoặc là nghiệp chướng dòng họ quá lớn khiến việc tái sinh luân hồi bị đứt đoạn. Hay ta có thể xem đó là mệnh vận, số phận của con người đó như vậy.

Hoặc quan niệm: Trước hết, muốn bán khoán phải đợi cho đứa trẻ sinh được ba tháng mười ngày, nghĩa là phải chờ đứa trẻ đã sạch hết những ô uế của lúc ra đời và người mẹ cũng đã hết tuần chay gái đẻ, không còn nhưng dơ dáy của buổi lâm bồn nữa.

Khi đứa trẻ đã qua ba tháng mười ngày rồi, phải chọn một ngày tốt, mang đồ lễ tới đền chùa. Rồi cha mẹ đứa bé phải lễ trước bàn thờ, trong khi thầy cúng đọc sớ.

Sớ đọc xong, được đem hóa. Một bản khoán lưu ở đền chùa, còn một bản khoán cha mẹ đứa bé mang về. Kể từ ngày bán khoán, tuy trên thực tế và giấy khai sinh đứa trẻ vẫn mang họ của cha, nhưng đối với thế giới thần linh, đứa trẻ mang họ của Thần Phật, và trong mọi sự lễ cúng khi khấn cho đứa trẻ phải khấn theo họ của Thần Phật.

               Theo kinh nghiệm của Hai yoga thấy, việc bán khoán là nên vầ cần thiết, thực tế nghiệm chứng một số trường hợp cha mẹ có cung mệnh kết hợp xấu – Tuyệt mệnh, hay kết hôn phạm năm kim lâu, phạm ngày kết hôn Kim thần thất sát… hiếm muộn con cái đã đành, nếu có còn khó nuôi. So sánh với những trường hợp đã bán khoán thì trẻ còn tồn tại và phát triển bình an, nhà không bán khoán hay không dùng một biện pháp nào khác thì có thể trẻ không tồn tại hoặc tồn tại mà trắc trở…Hoặc trẻ sinh chạm giờ, giải giờ và bán khoán ngay có thấy hiệu ứng khi vượt qua tật bệnh nan nguy…

Tại sao lại bán khoán đến 13 tuổi hay 16 ? Đó là một giáp 12 năm cộng 1; ngày xưa con trai 13 tuổi thường lấy vợ, con gái 16 tuổi lấy chồng, có trường hợp bán khoán 18 vì quan niệm tuổi thành niên, ý thức đã vững vàng. Ngày nay tuổi kết hôn chậm đi, trẻ có đứa chưa biết rửa bát là gì... Người trong tứ trụ có sao hoa cái trước 24 tuổi hay bệnh tật, tai hoạ liên miên, người sinh ra trong gia đình có hệ quả tuyệt mệnh hoặc kết hôn phạm kim lâu thì bản thân gặp nhiều kiếp nạn. Bây giờ nên bán khoán đến 25 tuổi mới chuộc, chính là 2 giáp cộng 1.

Một số người quan niệm: bán khoán trăm năm, bán khoán cả đời…  Ai sống trăm năm mà bán khoán cả đời?! Bán khoán là xin năng lượng để bảo vệ con trẻ, chuộc khoán về để kết hôn, quan hệ vợ chồng, ăn thịt chó ...

Có người nói bán khoán thì trẻ nó hư nó đần độn; biết thế nào là hư hay ngoan, nay ngoan, mai hư, nay khoẻ mai bệnh. Bớt chút thời gian và tiền bạc lễ nghĩa mà lại rước hâm với đần vào người sao!?

 

Haiyoga sưu tầm và biên soạn
Xem thêm chủ đề:Bán khoán,sớ khoán,tập tục

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK