Tham khảo ngày – giờ tốt, trung bình tháng 12/Giáp Ngọ

Tham khảo ngày – giờ tốt, trung bình tháng 12/Giáp Ngọ

Tham khảo ngày – giờ tốt, trung bình tháng 12/Giáp Ngọ

 

Ngày tốt (khởi sự mọi việc)

10/12.Ất tị
29/01.T5

-Sao tốt: Thiên thành, mãn đức tinh, TAM HỢP, NGỌC ĐƯỜNG, NHÂN CHUYÊN, THIÊN ĐỨC HỢP, NGUYỆT ĐỨC HỢP
-Sao xấu: ĐẠI HAO, cửu không, tội chí, ly sàng

- Giờ tốt: 1-3h; 7-9h; 11-13h; 13-15h; 19-21h; 21-23h

Ngày trung bình

01/12.Bính thân
20/01.T3

-Sao tốt: Thiên quan, NGŨ PHÚ, phúc sinh, hoạt diệu, đại hồng sa, mẫu thương, NHÂN CHUYÊN
-Sao xấu: Lôi công, thổ cấm, không phòng

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h, 19-21h

06/12.Tân sửu
25/01.CN

-Sao tốt: YÊN YÊN, SÁT CỐNG, nguyệt ân
-Sao xấu: Tiểu hồng sa, thổ phủ, vãng vong, chu tước, tam tang, không phòng , ly sào, tứ thời đại mộ, cửu thổ quỷ

- Giờ tốt: 3-5h; 5-7h; 9-11h; 15-17h; 19-21h; 21-23h

08/12.Quý mão
27/01.T3

-Sao tốt: Thiên phú, địa tài, dân nhật, KIM ĐƯỜNG, lộc khố, THIÊN QUÝ
-Sao xấu: Thổ ôn, thiên ôn, phi ma sát, quả tú

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h

16/12.Tân hợi
04/02.T4

-Sao tốt: NGŨ PHÚ, LỤC HỢP, thánh tâm, u vi tinh, mẫu thương, NGUYỆT ĐỨC HỢP, THIÊN ÂN
-Sao xấu: KiẾP SÁT, địa phá, hà khôi, câu trận, thổ ôn

- Giờ tốt: 1-3h; 7-9h; 11-13h; 13-15h; 19-21h; 21-23h

17/12.Nhâm tý
05/02.T5

-Sao tốt: Sinh khí, THANH LONG, ích hậu, mẫu thương, đại hồng sa, SÁT CỐNG ,THIÊN ĐỨC HỢP, nguyệt không, THIÊN THỤY
-Sao xấu: Thiên hỏa, phi ma sát, lỗ ban sát, không phòng, thiên ngục , dương thác

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h

20/12.Ất mão
08/02.CN

-Sao tốt:  , THIÊN QUÝ
-Sao xấu: Chu tước, nguyệt kiến chuyển sát

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h

24/12.Kỷ mùi
12/02.T5

-Sao tốt: NGỌC ĐƯỜNG, thiên thành, kính tâm, thiên phúc, ngũ hợp
-Sao xấu: Thiên ôn , hỏa tinh

- Giờ tốt: 3-5h; 5-7h; 9-11h; 15-17h; 19-21h; 21-23h

25/12.Canh thân
13/02.T6

-Sao tốt: GiẢI THẦN, DỊCH MÃ, minh tinh, phổ hộ, nguyệt giải , tuế đức
-Sao xấu: Nguyệt phá, trùng phục

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h, 19-21h

26/12.Tân dậu
14/02.T7

-Sao tốt: Phúc sinh, cát khánh, âm đức, SÁT CỐNG, NGUYỆT ĐỨC HỢP, ngũ hợp
-Sao xấu: Thiên lại, hoang vu, nhân cách, huyền vũ, ly sàng

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h

28/12.Quý hợi
16/02.T2

-Sao tốt: NGŨ PHÚ, LỤC HỢP, thánh tâm, u vi tinh, mẫu thương , ngũ hợp
-Sao xấu: KiẾP SÁT, địa phá, hà khôi, câu trận, thổ ôn

- Giờ tốt: 1-3h; 7-9h; 11-13h; 13-15h; 19-21h; 21-23h

 

Anh Quyền

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK