Ngày giờ tốt – trung bình tháng 4/ Ất Mùi

Ngày giờ tốt – trung bình tháng 4/ Ất Mùi

Ngày tốt

01/4.Giáp ngọ
18/05.T2

-Sao tốt: Thiên Xá, thánh tâm, u vi tinh, THANH LONG, SÁT CỐNG, nguyệt không, Thiên Xá
-Sao xấu: hoàng sa, nguyệt kiến chuyển sát, ly sàng , cửu thổ quỷ

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h

19/4.Nhâm tý
05/06.T6

-Sao tốt: Thiên mã, hoạt diệu, SÁT CỐNG, THIÊN THỤY
-Sao xấu: thiên lại, hoang vu, bạch hổ, trùng phục

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h

Ngày trung bình

02/4.Ất mùi
19/05.T3

-Sao tốt: thiên phú, nguyệt tài, MINH ĐƯỜNG, ích hậu, lộc khố, TRỰC TINH, NGUYỆT ĐỨC HỢP
-Sao xấu: tam tang, phủ đầu sát, thổ ôn, thiên tặc, nguyệt yếm, cửu không, quả tú

- Giờ tốt: 3-5h; 5-7h; 9-11h; 15-17h; 19-21h; 21-23h

04/4.Đinh dậu
21/05.T5

-Sao tốt: mãn đức tinh,YẾN YÊN, TAM HỢP, dân nhật, thời đức, nguyệt giải, THIÊN QUÝ
-Sao xấu: ĐẠI HAO, thiên hỏa, ngủ quỷ, chu tước, thiên ngục

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h

06/4.Kỷ hợi
23/05.T7

-Sao tốt: địa tài, DỊCH MÃ, KIM ĐƯỜNG, NGUYỆT ÂN
-Sao xấu: nguyệt phá, thần cách, vãng vong

- Giờ tốt: 1-3h; 7-9h; 11-13h; 13-15h; 19-21h; 21-23h

08/4.Tân sửu
25/05.T2

-Sao tốt: thiên hỷ, thiên thành, NGỌC ĐƯỜNG, TAM HỢP, THIÊN ĐỨC, thiên phúc
-Sao xấu: cô thần, tội chí , hỏa tinh, ly sào, cửu thổ quỷ

- Giờ tốt: 3-5h; 5-7h; 9-11h; 15-17h; 19-21h; 21-23h

16/4.Kỷ dậu
02/06.T3

-Sao tốt: mãn đức tinh,YẾN YÊN, TAM HỢP, dân nhật, thời đức, nguyệt giải, NGUYỆT ÂN
-Sao xấu: ĐẠI HAO, thiên hỏa, ngủ quỷ, chu tước, thiên ngục , ly sào, cửu thổ quỷ

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h

17/4.Canh tuất
03/06.T4

-Sao tốt: thiên tài, GiẢI THẦN, tuế hợp, THIÊN ÂN, NGUYỆT ĐỨC, tuế đức
-Sao xấu: địa tặc, không phòng, quỷ khốc , hỏa tinh, cửu thổ quỷ

- Giờ tốt: 3-5h; 7-9h; 9-11h; 15-17h; 17-19h; 21-23h

21/4.Giáp dần
07/06.CN

-Sao tốt: THIÊN ĐỨC HỢP, TAM HỢP, thiên hỷ, ích hậu, mẫu thương, thiên mã
-Sao xấu: Hoàng sa, bạch hổ, lôi công, thổ cấm, ly sàng , cô thần

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h; 19-21h

26/4.Kỷ mùi
12/06.T6

-Sao tốt: LỤC HỢP , ngũ hợp
-Sao xấu: Câu trận, phủ đầu sát, tam tang

- Giờ tốt: 3-5h; 5-7h; 9-11h; 15-17h; 19-21h; 21-23h

28/4.Tân dậu
14/06.CN

-Sao tốt: MINH ĐƯỜNG, HOÀNG ÂN, nguyệt tài, hoạt diệu, kình tâm, dân nhật, tuế hợp, TRỰC TINH, NGUYỆT ĐỨC HỢP, ngũ hợp
-Sao xấu: THIÊN CƯƠNG, thiên lại, tiểu hồng sa, thần cách, địa tặc, tiểu hao, lục bất thành

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h

 

Anh Quyền

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK