Ngày tốt – trung bình tháng 8 - Ất Mùi

Ngày tốt – trung bình tháng 8 - Ất Mùi

Ngày tốt

06/8.Đinh dậu
18/09.T6

-Sao tốt: NGỌC ĐƯỜNG, thiên thành, ích hậu, quan nhật, NHÂN CHUYÊN
-Sao xấu: Phủ đầu sát, thiên hỏa, tiểu hồng sa, thổ phủ, nguyệt hình, nguyệt kiếm chuyển sát, thiên ngục , thiên địa chính chuyển

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h.

21/8.Nhâm tý
03/10.T7

-Sao tốt: Thiên quan, dân nhật, TRỰC TINH , THIÊN THỤY
-Sao xấu: Thiên lại, tiểu hao, lục bất thành, hà khôi, vãng vong

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h

Ngày trung bình

09/8.Canh tý
21/09.T2

-Sao tốt: Thiên quan, dân nhật, NGUYỆT ĐỨC, THIÊN QUÝ, tuế đức
-Sao xấu: Thiên lại, tiểu hao, lục bất thành, hà khôi, vãng vong , hỏa tinh

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h

11/8.Nhâm dần
23/09.T4

-Sao tốt: THIÊN ĐỨC, GiẢI THẦN, THANH LONG, SÁT CỐNG
-Sao xấu: KiẾP SÁT, hoàng sa , cửu thổ quỷ

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h; 19-21h

12/8.Quý mão
24/09.T5

-Sao tốt: MINH ĐƯỜNG, TRỰC TINH, nguyệt ân
-Sao xấu: Nguyệt phá, hoang vu, thiên tặc, tội chí, nguyệt yếm, thần cách, phi ma sát, ngũ hư, không phòng

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h

15/8.Bính ngọ
27/09.CN

-Sao tốt: HOÀNG ÂN, thiên tài, phúc sinh, đại hồng sa, tuế hợp, NHÂN CHUYÊN
-Sao xấu: THIÊN CƯƠNG, địa phá, địa tặc, không phòng, băng tiêu, cửu không, lỗ ban sát

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h

17/8.Mậu thân
29/09.T3

-Sao tốt: Thiên Xá, NGŨ PHÚ, thiên mã, thánh tâm, cát khánh, phúc hậu, Thiên Xá
-Sao xấu: Thiên ôn, bạch hổ, lôi công, ly sào

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h; 19-21h

19/8.Canh tuất
01/10.T5

-Sao tốt: Minh tinh, u vi tinh, tục thế, mẫu thương, NGUYỆT ĐỨC, THIÊN QUÝ, THIÊN ÂN, tuế đức
-Sao xấu: Hỏa tai, nguyệt hỏa, tam tang, ly sàng, quỷ khốc , cửu thổ quỷ

- Giờ tốt: 3-5h; 7-9h; 9-11h; 15-17h; 17-19h; 21-23h

24/8.Ất mão
06/10.T3

-Sao tốt: MINH ĐƯỜNG, NHÂN CHUYÊN, NGUYỆT ĐỨC HỢp
-Sao xấu: Nguyệt phá, hoang vu, thiên tặc, tội chí, nguyệt yếm, thần cách, phi ma sát, ngũ hư, không phòng, trùng phục, âm thác

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h

29/8.Canh thân
11/10.CN

-Sao tốt: Sinh khí, thiên tài, DỊCH MÃ, phúc hậu, Thiên Xá, TRỰC TINH, THIÊN QUÝ, NGUYỆT ÂN, tuế đức
-Sao xấu: Thiên tặc

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h; 19-21h

 

 

Anh Quyền

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK