Ngày giờ tốt, trung bình tháng 7 - năm Ất Mùi

Ngày tốt

06/7.Đinh mão
19/08.T4

-Sao tốt: Cát khánh, ích hậu, SÁT CỐNG, NGUYỆT ĐỨC HỢP, THIÊN ÂN
-Sao xấu: Thiên lại, hoang vu, chu tước

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h

10/7.Tân mùi
23/08.CN

-Sao tốt: NGỌC ĐƯỜNG, thiên thành, đại hồng sa, mẫu thương, tuê hợp, NHÂN CHUYÊN, THIÊN QUÝ
-Sao xấu: Hoang vu, địa tặc, nguyệt hư, tứ thời cô quả

- Giờ tốt: 3-5h; 5-7h; 9-11h; 15-17h; 19-21h; 21-23h

15/7.Bính tý
28/08.T6

-Sao tốt: TAM HỢP, HOÀNG ÂN, THANH LONG, phúc sinh, thiên giải, dân nhật, SÁT CỐNG, nguyệt không
-Sao xấu: ĐẠI HAO

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h

Ngày trung bình

01/7.Nhâm tuất
14/08.T6

-Sao tốt: Thiên phú, thiên quan, mẫu thương, kính tâm, TRỰC TINH, NGUYỆT ĐỨC, NGUYỆT ÂN
-Sao xấu: Thổ ôn, quả tú, thiên tặc, tam tang, ly sàng, quỷ khốc , ly sào

- Giờ tốt: 3-5h; 7-9h; 9-11h; 15-17h; 17-19h; 21-23h

11/7.Nhâm thân
24/08.T2

-Sao tốt: Thiên Xá, minh tinh, mãn đức tinh, phúc hậu, NGUYỆT ĐỨC, NGUYỆT ÂN, THIÊN ÂN
-Sao xấu: Thổ phủ, lục bất thành

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h; 19-21h

17/7.Mậu dần
30/08.CN

-Sao tốt: GiẢI THẦN, DỊCH MÃ, thánh tâm, THIÊN ĐỨC HỢP, Thiên Xá, THIÊN THỤY
-Sao xấu: Nguyệt phá, nguyệt hình, không phòng, ly sào

- Giờ tốt:

21/7.Nhâm ngọ
03/09.T5

-Sao tốt: Sinh khí, thiên mã, nguyệt tài, đại hồng sa, NGUYỆT ĐỨC, NGUYỆT ÂN, THIÊN ÂN
-Sao xấu: Thiên hỏa, hoàng sa, phi ma sát, bạch hổ, lỗ ban sát

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h

24/7.Ất dậu
06/09.CN

-Sao tốt: Âm đức, SÁT CỐNG, thiên phúc
-Sao xấu: Phủ đầu sát, thiên ôn, nhân cách, vãng vong, huyền vũ, tội chí, nguyệt kiến chuyển sát, cửu không , cửu thổ quỷ

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h

25/7.Bính tuất
07/09.T2

-Sao tốt: Thiên phú, thiên quan, mẫu thương, kính tâm, TRỰC TINH, nguyệt không
-Sao xấu: Thổ ôn, quả tú, thiên tặc, tam tang, ly sàng, quỷ khốc

- Giờ tốt: 3-5h; 7-9h; 9-11h; 15-17h; 17-19h; 21-23h

29/7.Canh dần
11/09.T6

-Sao tốt: THIÊN ĐỨC, GiẢI THẦN, THANH LONG, NGUYỆT ĐỨC, THIÊN QUÝ, THIÊN THỤY, tuế đức
-Sao xấu: KiẾP SÁT, hoàng sa

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h; 19-21h

 

Anh Quyền

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK