Ngày giờ tốt - trung bình tháng 6/Giáp ngọ

Ngày giờ tốt - trung bình tháng 6/Giáp ngọ

Tham khảo ngày, giờ tốt - trung bình tháng 6/Giáp Ngọ

 

 

NGÀY TỐT

16/6.Giáp thân
12/07.T7

-Sao tốt: Thiên quan, u vi tinh, ích hậu, tuế hợp, TRỰC TINH, THIÊN ĐỨC, NGUYỆT ĐỨC, Thiên Xá, tuế đức
-Sao xấu: KiẾP SÁT, hoang vu, địa tặc, ngũ quỷ

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h, 19-21h.

19/6.Đinh hợi
15/07.T3

-Sao tốt: TAM HỢP, MINH ĐƯỜNG, nguyệt tài, âm đức, mãn đức tinh, NHÂN CHUYÊN, THIÊN QUÝ
-Sao xấu: ĐẠI HAO, nhân cách, lôi công

- Giờ tốt: 1-3h; 7-9h; 11-13h; 13-15h; 19-21h; 21-23h.

25/6.Quý tị
21/07.T2

-Sao tốt: DỊCH MÃ, NGỌC ĐƯỜNG, sinh khí, thiên thành, phúc sinh, phúc hậu, đại hồng sa, TRỰC TINH
-Sao xấu: Thiên tặc, nguyệt yếm , ly sào, cửu thổ quỷ

- Giờ tốt: 1-3h; 7-9h; 11-13h; 13-15h; 19-21h; 21-23h.

 

NGÀY TRUNG BÌNH

01/6.Kỷ tị
27/06.T6

-Sao tốt: Phúc hậu, đại hồng sa
-Sao xấu: Huyền vũ , ly sào

- Giờ tốt: 1-3h; 7-9h; 11-13h; 13-15h; 19-21h; 21-23h.

06/6.Giáp tuất
02/07.T4

-Sao tốt: TAM HỢP, phổ hộ, nguyệt giải , tuế đức
-Sao xấu: ĐẠI HAO, quỷ khốc

- Giờ tốt: 3-5h; 7-9h; 9-11h; 15-17h; 17-19h; 21-23h.

10/6.Mậu dần
06/07.CN

-Sao tốt: THIÊN ĐỨC HỢP, TAM HỢP, thiên hỷ, ích hậu, mẫu thương, thiên mã, NGUYỆT ÂN, THIÊN THỤY
-Sao xấu: Hoàng sa, bạch hổ, lôi công, thổ cấm, ly sàng , cô thần, ly sào

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h, 19-21h.

28/6.Bính thân
24/07.T5

-Sao tốt: Thiên quan, u vi tinh, ích hậu, tuế hợp, NHÂN CHUYÊN, THIÊN QUÝ
-Sao xấu: KiẾP SÁT, hoang vu, địa tặc, ngũ quỷ

- Giờ tốt: 23-1h; 1-3h; 7-9h; 9-11h; 13-15h, 19-21h.

29/6.Đinh dậu
25/07.T6

-Sao tốt: Thiên phú, tục thế, dân nhật, lộc khố, THIÊN QUÝ
-Sao xấu: Thổ ôn, hỏa tai, phi ma sát, câu trận, quả tú

- Giờ tốt: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h.

 

Anh Quyền

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK