Ngày giờ tốt - trung bình tháng 4 năm Bính Thân

Ngày – giờ tốt và trung bình tháng 4 năm Bính Thân

Ngày tốt

01/4.Kỷ sửu
07/05.T7

-Sao tốt: thiên hỷ, thiên thành, NGỌC ĐƯỜNG, TAM HỢP, NHÂN CHUYÊN, NGUYỆT ÂN
-Sao xấu: cô thần, tội chí , ly sào

- Giờ hoàng đạo: 3-5h; 5-7h; 9-11h; 15-17h; 19-21h; 21-23h

06/4.Giáp ngọ
12/05.T5

-Sao tốt: Thiên Xá, thánh tâm, u vi tinh, THANH LONG, SÁT CỐNG, nguyệt không, Thiên Xá
-Sao xấu: hoàng sa, nguyệt kiến chuyển sát, ly sàng , cửu thổ quỷ

- Giờ hoàng đạo: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h

16/4.Giáp thìn
22/05.CN

-Sao tốt: thiên quan, phúc sinh, cát khánh, đại hồng sa, TRỰC TINH, nguyệt không, Thiên Xá
-Sao xấu: hoang vu, nguyệt hư, tứ thời cô quả

- Giờ hoàng đạo: 3-5h; 7-9h; 9-11h; 15-17h; 17-19h; 21-23h

25/4.Quý sửu
31/05.T3

-Sao tốt: thiên hỷ, thiên thành, NGỌC ĐƯỜNG, TAM HỢP, TRỰC TINH, THIÊN ÂN, thiên phúc
-Sao xấu: cô thần, tội chí

- Giờ hoàng đạo: 3-5h; 5-7h; 9-11h; 15-17h; 19-21h; 21-23h

Ngày trung bình

 04/4.Nhâm thìn
10/05.T3

-Sao tốt: thiên quan, phúc sinh, cát khánh, đại hồng sa
-Sao xấu: hoang vu, nguyệt hư, tứ thời cô quả, trùng phục, hỏa tinh

- Giờ hoàng đạo: 3-5h; 7-9h; 9-11h; 15-17h; 17-19h; 21-23h

09/4.Đinh dậu
15/05.CN

-Sao tốt: mãn đức tinh,YẾN YÊN, TAM HỢP, dân nhật, thời đức, nguyệt giải, THIÊN QUÝ
-Sao xấu: ĐẠI HAO, thiên hỏa, ngủ quỷ, chu tước, thiên ngục

- Giờ hoàng đạo: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h

10/4.Mậu tuất
16/05.T2

-Sao tốt: thiên tài, GiẢI THẦN, tuế hợp, NHÂN CHUYÊN
-Sao xấu: địa tặc, không phòng, quỷ khốc, ly sào

- Giờ hoàng đạo: 3-5h; 7-9h; 9-11h; 15-17h; 17-19h; 21-23h

11/4.Kỷ hợi
17/05.T3

-Sao tốt: địa tài, DỊCH MÃ, KIM ĐƯỜNG, NGUYỆT ÂN
-Sao xấu: nguyệt phá, thần cách, vãng vong

- Giờ hoàng đạo: 1-3h; 7-9h; 11-13h; 13-15h; 19-21h; 21-23h

12/4.Canh tý
18/05.T4

-Sao tốt: Thiên mã, hoạt diệu, NGUYỆT ĐỨC
-Sao xấu: thiên lại, hoang vu, bạch hổ

- Giờ hoàng đạo: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h

19/4.Đinh mùi
25/05.T4

-Sao tốt: thiên phú, nguyệt tài, MINH ĐƯỜNG, ích hậu, lộc khố, NHÂN CHUYÊN, THIÊN QUÝ
-Sao xấu: tam tang, phủ đầu sát, thổ ôn, thiên tặc, nguyệt yếm, cửu không, quả tú , âm thác

- Giờ hoàng đạo: 3-5h; 5-7h; 9-11h; 15-17h; 19-21h; 21-23h

21/4.Kỷ dậu
27/05.T6

-Sao tốt: mãn đức tinh,YẾN YÊN, TAM HỢP, dân nhật, thời đức, nguyệt giải, NGUYỆT ÂN

-Sao xấu: ĐẠI HAO, thiên hỏa, ngủ quỷ, chu tước, thiên ngục , ly sào, cửu thổ quỷ

- Giờ hoàng đạo: 23-1h; 3-5h; 5-7h; 11-13h; 13-15h; 17-19h

24/4.Nhâm tý
30/05.T2

-Sao tốt: Thiên mã, hoạt diệu, SÁT CỐNG, THIÊN THỤY
-Sao xấu: thiên lại, hoang vu, bạch hổ, trùng phục

- Giờ hoàng đạo: 23-1h; 1-3h; 5-7h; 11-13h; 15-17h; 17-19h

 

Anh Quyền

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK