Cách tính tuổi làm nhà

Cách tính tuổi làm nhà

Hiện nay, do sự sai lệch của các tài liệu trên thị trường, dẫn tới nhiều người đã hiểu sai và áp dụng sai cách tính tuổi làm nhà đó là tránh: Kim lâu, hoang ốc và tam tai.

Cách tính tuổi làm nhà.
Hiện nay, do sự sai lệch của các tài liệu trên thị trường, dẫn tới nhiều người đã hiểu sai và áp dụng sai cách tính tuổi làm nhà đó là tránh: Kim lâu, hoang ốc và tam tai.
Qua đúc kết và nghiệm chứng từ thực tế, tôi xin nêu ra các tính tuổi làm nhà như sau:
- Thứ nhất: không phạm kim lâu (lấy tuổi mụ chia cho 9 dư 1,3,6,8 thì phạm Kim lâu).
- Thứ hai: được trạch tốt (lấy tuổi mụ chia cho 9 số dư là 0 - trạch Lộc, 1 - trạch Phúc, 2 - trạch Đức, 3 -- trạch Bại, 4 - trạch Hư, 5 - trạch Khốc, 6 - trạch Quỷ, 7 - trạch Tử, 8 - trạch Bảo. Trạch tốt gồm các trạch: Phúc, Đức, Bảo, Lộc).
Như vậy, để tính tuổi tốt cho việc làm nhà chỉ cần lấy tuổi mụ chia cho 9, phép chia hết hoặc dư 2 là được. Cảm ơn!

Phong thủy Tân gia huy

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK