Văn khấn nhập trạch

Văn khấn nhập trạch được dùng khi gia chủ xin vào dọn vào nhà mới để ăn ở. Văn khấn gồm 2 phần: Văn khấn cáo yết Thần linh và văn khấn cáo yết Gia tiên.

Anh Quyền

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK