Văn khấn lễ khởi công (mượn tuổi)

Văn khấn lễ khởi công mượn tuổi dành cho những nhà không được tuổi xây nhà, phải mượn tuổi được trạch đứng thay để tiến hành công việc. Người mượn tuổi phải có mặt ngày khởi công và trực tiếp động thổ và bỏ móng.

Hải Yoga

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK