Thư viện

Văn khấn Nhập trạch và Khai trương cơ quan
Văn khấn Nhập trạch và Khai trương cơ quan dành cho cơ quan, văn phòng khi đến nơi làm việc mới
20/03/14 09:57| Các bài Văn khấn|Đăng bởi:Administrator


Văn khấn nhập trạch
Văn khấn nhập trạch được dùng khi gia chủ xin vào dọn vào nhà mới để ăn ở. Văn khấn gồm 2 phần: Văn khấn cáo yết Thần linh và văn khấn cáo yết Gia tiên.
20/03/14 09:44| Các bài Văn khấn|Đăng bởi:Administrator


Văn khấn lễ khởi công (chính tuổi)
Văn khấn lễ khởi công chính tuổi dành cho gia chủ được tuổi làm nhà.
20/03/14 09:32| Các bài Văn khấn|Đăng bởi:Administrator


Văn khấn lễ khởi công (mượn tuổi)
Văn khấn lễ khởi công mượn tuổi dành cho những nhà không được tuổi xây nhà, phải mượn tuổi được trạch đứng thay để tiến hành công việc. Người mượn tuổi phải có mặt ngày khởi công và trực tiếp động thổ và bỏ móng.
20/03/14 09:23| Các bài Văn khấn|Đăng bởi:Administrator


Nhà hướng Tây nam (240 độ)
Ngôi nhà hướng Tây nam (240 độ). Gia chủ: 1971. Xây dựng ngày: 09/03/2014
20/03/14 09:01| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator


Nhà hướng Đông Bắc (30 độ)
Ngôi nhà Hướng Đông bắc (30 độ). Gia chủ: 1986 (cung Khôn). Xây dựng ngày: 09/03/2014
20/03/14 08:52| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator


Nhà hướng Tây (270 độ)
Ngôi nhà hướng Tây (270 độ). Gia chủ: 1986 (cung Khôn) Xây dựng ngày: 09/03/2014
20/03/14 08:47| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator


Nhà hướng Đông Nam (129 độ)
Ngôi nhà hướng Đông Nam (129 độ. Gia chủ: 1978 (cung Tốn. Xây dựng ngày: 09/03/2014.
20/03/14 08:37| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator


Nhà hướng Đông (75 độ) - Quỹ tín dụng Nhân Dân Cầu Lộc
Khu nhà Quỹ tín dụng Nhân Dân Cầu Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa. Hướng Đông (75 độ). Xây dựng ngày 09/03/2014.
20/03/14 08:33| Bản vẽ Phong thủy|Đăng bởi:Administrator

Trang1234

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK