VĂN KHẤN GIAO THỪA-MỒNG 1 NĂM MỚI

Bài khấn giao thừa ngoài trời

 

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Cựu niên Đương cai Hành khiển.

- Con kính lạy quan   Tề Vương Hành khiển, Ngũ Miếu hành binh chi thần, Tống Tào phán quan,-  Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm ...

Tín chủ (chúng) con là: ……………………

Ngụ tại: ……………………...

Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới,
tam dương khai thái; vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái tuế tôn thần trên
vâng lệnh Thượng đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu
nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống
thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ con
thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước
án. Cúng dâng Phật Thánh dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm hương thành
tâm kính lễ.

Chúng con kính mời: ngài Cựu niên Đương cai, ngài Tân niên đương
cai Thái tuế chí đức Tôn thần; ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại
Vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ Địa, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ  phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, các bản gia Táo quân và chư vị
Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Bài khấn giao thừa trong nhà

 

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. - Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần. - Con kính lạy ngài Cựu niên Đương cai Hành khiển.

- Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy Các cụ tổ tiên nội, ngoại chư vị Tiên linh

Nay là phút giao thừa năm ...

Tín chủ (chúng) con là: …………………………... Ngụ tại: ……………………...

Phút thiêng giao thừa vừa tới, giờ Tý đầu xuân, đón mừng nguyên đán, tín chủ con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm hương thành tâm kính lễ.

Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài
bản xứ Thần linh Thổ Địa, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ
Thổ, Long mạch, Tài thần, các bản gia Táo quân và chư vị Thần Linh cai quản
ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời
các cụ Tiên linh Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ chúng con lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ngụ tại đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước hương án thụ hưởng lễ vật.

Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho  toàn thể  gia chủ chúng con năm mới tốt lành, sức khoẻ dồi dào, tấn tài tấn lộc, vạn sự tốt lành, vạn điều như ý.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG MỘT TẾT .

 Nam mô A Di Đà Phật (Ba lần).

- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Con kính lạy Các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, cô di Tỷ, Muội , đường thượng Tiên linh và các hương hồn nội ngoại Tộc họ …………………………...

Tín chủ (chúng) con là: …………………………...

Ngụ tại: ……………………...

Nay theo Tuế luật, Âm Dương vận hành, tới tuần Nguyên Đán. Mùng Một đầu Xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức của Tổ tiên như Trời cao Biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước Án. Cúi xin giáng về Linh Sàng hâm hưởng lễ vật.

Kính mời Các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, cô di Tỷ, Muội, nội ngoại Tộc chư vị Hương Linh. Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi,  công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Tín chủ chúng con lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ngụ tại đất này, cùng về hâm hưởng lễ vật.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Phụ lục:

Vương Hiệu Của 12 Vị Hành Binh, Hành Khiển Và Phán Quan Là:

Năm Tý: Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.

Năm Sửu: Triệu vương hành khiển, Tam thập lục thương hành binh chi thần, Khúc tào phán quan.

Năm Dần: Ngụy Vương Hành khiển, Mộc Tinh hành binh chi thần, Tiêu Tào phán quan.

Năm Mão: TrịnhVương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan.

Năm Thìn: Sở Vương Hành khiển, Hoả Tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan.

Năm Tị: Ngô Vương Hành khiển, Thiên Hao hành binh chi thần, Hứa Tào phán quan.

Năm Ngọ: Tần Vương Hành khiển, Thiên Mao hành binh chi thần, Ngọc Tào phán quan.

Năm Mùi: Tống Vương Hành khiển, Ngũ Đạo hành binh chi thần, Lâm Tào phán quan.

Năm Thân: Tề Vương Hành khiển, Ngũ Miếu hành binh chi thần, Tống Tào phán quan.

Năm Dậu: Lỗ Vương Hành khiển, Ngũ Nhạc hành binh chi thần, Cự Tào phán quan.

Năm Tuất: Việt Vương Hành khiển, Thiên Bá hành binh chi thần, Thành Tào phán quan.

Năm Hợi: Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan.

Mỗi năm trong các bài văn khấn giao thừa khi dâng hương ngoài trời đều khấn danh vị của các vị quan hành khiển cùng các vị phán quan, năm nào thì khấn danh vị cũng như phải sắm áo vải đúng màu với đương niên hành khiển năm ấy. Tên các vị hành khiển theo thập nhị địa chi, nhưng màu sắc bài vị, quần áo tuân theo phép ngũ hành:

Năm hành Kim (Canh, Tân) màu trắng;

Năm hành Mộc (Giáp, Ất) màu xanh;

Năm hành Thủy (Nhâm, Quý) màu đen;

Năm hành Hỏa (Bính, Đinh) màu đỏ;

Năm hành Thổ (Mậu, Kỷ) màu vàng;

6

 

Hai yoga sưu tầm và biên tập

Tin bài cũ hơn

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK