Tuổi vợ - chồng

Tuổi vợ - chồng

Tuổi tác xung hợp của vợ chồng là điều được nhiều người quan tâm. Trên thực tế đang tồn tại nhiều cách xem như: theo hàng can (vd: Ất phá Tân...) theo hàng chi là khá phổ biên (tam hợp, tứ hành xung), theo mệnh niên (ngũ hành của mệnh), theo mệnh cung...

Tuổi vợ - chồng

Tuổi tác xung hợp của vợ chồng là điều được nhiều người quan tâm. Trên thực tế đang tồn tại nhiều cách xem như: theo hàng can (vd: Ất phá Tân...) theo hàng chi là khá phổ biên (tam hợp, tứ hành xung), theo mệnh niên (ngũ hành của mệnh), theo mệnh cung.

Qua tổng kết kinh nghiệm thực tế từ các cặp vợ chồng, chúng tôi thấy tương tác giữa mệnh cung của vợ chồng ảnh hưởng rất lớn, còn can chi, mệnh niên thì không rõ và gần như không đáng kể. Can chi và mệnh niên của mỗi người thực tế lại ứng dụng trong khoa tử vi, dự đoán theo tứ trụ thì cần thiết và chuẩn mực hơn.

Mệnh cung được tính trong Bát trạch, gồm có 8 cung: Càn, Đoài, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm. Được chia thành 2 nhóm: Tây tứ mệnh (gồm 4 cung: Càn, Đoài, Khôn, Cấn) và Đông tứ mệnh (gồm 4 cung: Chấn, Tốn, Ly, Khảm). Người thuộc nhóm Tây tứ mệnh thì lấy người Tây tứ mệnh thì hợp và người Đông tứ mệnh cũng tương tự như vậy.

Trong đó xấu nhất là các cặp cung mệnh sau đây:

- Chấn và Đoài

- Càn và Ly

- Tốn và Cấn

- Khảm và Khôn

Hệ quả của các cặp cung mệnh trên được gọi là Tuyệt mệnh. Trường hợp vợ chồng phạm Tuyệt mệnh lấy nhau phần nhiều không có con trai, có con trai thì khó giữ đến 24 tuổi, có những cặp không có con. 

 

phongthuytangiahuy.com

Hỗ trợ trực tuyến

hacheco ho tro truc tuyen
  • 0982.910.914
Tính giờ phạm trẻ nhỏ
Cách tinhd trùng tang

FACEBOOK